Nasledujúce informácie možno pre niekoho budú novinkou, pre iného zasa naopak len ďalšou rekapituláciou toho, čo sa už možno stihol dočítať aj sám v prípade, ak sa osobne stretol s niekoľkohodinovým meškaním alebo zrušením letu. Nás však bude konkrétnejšie zaujímať, na čo máme v takomto prípade nárok a či za vzniknuté nepríjemnosti existuje cesta finančnej kompenzácie.
Opäť sme však v bode, kedy sa situácia ľahko opisuje, rady ľahko poskytujú, avšak vybaviť ich v realite rozhodne nemusí prebiehať hladko. V každom prípade ale v situácii omeškaného či zrušeného letu na vašej strane stojí tiež Nariadenie EÚ 261/2004, je však dôležité vedieť si toto právo cestujúceho presadiť.

Šedo-červené lietadlo stojí na letisku

Aj napriek tomu, že je právo na vašej strane totiž nie je vylúčené, že letecká spoločnosť vám ako kompenzáciu poskytne maximálne tak bagetu a zrejme sa bude spoliehať na laickú nevedomosť. Áno, pokiaľ vravíme o meškaní kratšom než 3 hodiny, letecká spoločnosť je povinná poskytnúť vám občerstvenie, nápoj, 2 x telefonát či 2x zaslanie e-mailu, prípadne poskytnúť ubytovanie spolu s odvozom do hotela (najmä v nočných hodinách), no o finančnom odškodnení ešte nemusí byť reč.

  • V takomto prípade pod pojmom „občerstvenie“ môžeme chápať všeličo a trebárs i tú bagetu z bufetu, no rozhodne máte takisto právo zájsť do letiskovej reštaurácie a následne si odložiť bloček, ktorý následne predložíte na termináli.

Nás všetkých ale pravdepodobne zaujíma predovšetkým odskodnenie za meskanie letu vo forme peňažnej kompenzácie, ktorá sa spravidla pohybuje v hranici od 250 eur do 600 eur v závislosti od dĺžky plánovaného letu a doby meškania. Nárok na minimálnu hranicu finančného odškodnenia vzniká v prípade, že lietadlo dorazí do cieľa s meškaní vyše 3 hodín a dôvodom neboli výnimočné okolnosti.

Partia ľudí prechádza interiérom letiska

  • Aj tu je však potrebné predložiť dôkazy vo forme dokumentácií a celý postup nemusí byť pre bežného cestujúceho príliš jasný. Našťastie existujú úspešné agentúry, ktoré vás v celom postupe môžu plnohodnotne zastupovať.